moja strona www
artykuły religijne
i liturgiczne
...


POLSKA POD KRZYŻEM: 14 wrzeœnia 2019 r.

W ramach odpowiedzi na ogólnopolską inicjatywę "Polska pod Krzyżem", w sobotę 14 września br. w parafii św. Wojciecha w Zabrzu (osiedle Kopernika) organizowana jest celebracja liturgiczna o charakterze ogólnodiecezjalnym.
Plan wydarzenia przedstawia się następująco:
18:15 - Droga Krzyżowa w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Zabrzu
19:00 - Msza św. pod przewodnictwem Bpa Andrzeja Iwaneckiego
20:00 - Nabożeństwo pod krzyżem papieskim

Więcej informacji o inicjatywie: Polska pod Krzyżem

Odpust parafialny - 25 sierpnia
- 26 sierpnia - czterdziestolecie konsekracji kościoła NMP Królowej

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej zostało wprowadzone przez papieża Piusa XII encykliką Ad caeli Reginam wydaną 11 października 1954 roku. Początkowo obchodzone ono było w dniu 31 maja, ale w wyniku posoborowej reformy kalendarza liturgicznego przesunięto je na oktawę uroczystości Wniebowzięcia Maryi - 22 sierpnia. To właśnie wydarzenie ukoronowania Maryi wspominamy w piątej tajemnicy chwalebnej różańca.
Na kartach Księgi Apokalipsy Maryja jest przedstawiana jako Królowa. Wynika to z bardzo bliskiej więzi, jaka łączyła Jezusa z Maryją - tak bliskiej, że Jezus udzielił Jej uczestnictwa w swoim królowaniu.
Kościół już od IV wieku często nazywał Maryję Królową - zwłaszcza w licznych pieśniach, modlitwach i litaniach. Tytuł ten podkreślony został także w dokumentach Soboru Watykańskiego II, szczególnie w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen gentium: Niepokalana Dziewica, zachowana wolną od wszelkiej skazy winy pierworodnej, dopełniwszy biegu życia ziemskiego z ciałem i duszą wzięta została do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego, aby bardziej upodobniła się do Syna swego, Pana panującego (por. Ap 19, 16) oraz zwycięzcy grzechu i śmierci (KK 59).
Tytuł "Królowa" podkreśla stan Maryi w czasach ostatecznych jako Tej, która zasiada obok swego Syna, Króla chwały. W ten sposób wypełniły się słowa Magnificat: "Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny". Maryja ma uczestnictwo w chwale zmartwychwstałego Chrystusa, gdyż miała udział w Jego dziele zbawczym. Jest Jego Matka, nosiła Go w swoim łonie, urodziła Go, zadbała o Jego wychowanie, towarzyszyła Mu nieustannie podczas Jego nauczania - aż do krzyża, a potem Wieczernika w dniu Pięćdziesiątnicy.

Pielgrzymka do Medjugorje

W nocy we wtorek wróciliśmy z rekolekcji w drodze i wyjazdu do Medjugorje i sanktuariów Chorwacji Vepric i Marija Bistrica. Wszystkim uczestnikom dziękuję za pełną skupienia, a zarazem chrześcijańskiej radości atmosferę; za wspólnotę modlitwy i zasłuchanie w Słowo Boże. Dziękujemy również przewoŸźnikowi, firmie Heinz-Reisen, za profesjonalizm obsługi naszego wyjazdu.
W niedzielę, 12 maja, byliśmy uczestnikami ogłoszenia papieskiej decyzji i zgody na organizowanie pielgrzymek do Medjugorje. O papieskiej decyzji poinformował wizytator Stolicy Apostolskiej dla Medjugorie abp Henryk Hoser oraz nuncjusz apostolski w Bośni i Hercegowinie abp Luigi Pezzuto. W praktyce oznacza to, że od tej pory pielgrzymki będą mogły być organizowane oficjalnie przez diecezje i parafie, a nie tak jak dotychczas odbywać się jedynie w formie prywatnej. Watykański rzecznik prasowy poinformował, że nie należy tej decyzji interpretować jako uznania domniemanych objawień, do jakich miało tam dojść. To wymaga dalszych badań ze strony Kościoła. (źródło: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2019-05/papiez-franciszek-medjugorie-pielgrzymki.html)

Wielkanoc 2019

Pokój wam! To Ja jestem! Nie lękajcie się!

Jezus Chrystus jest z nami.
We Mszy św. Baranek zabity przychodzi jako żyjący na wieki.

Niech uczestnictwo w Wielkanocnej Liturgii będzie źródłem chrześcijańskiej radości i nadziei;
Niech moc Zmartwychwstałego Chrystusa napełni odwagą w autentycznym wyznawaniu wiary;
Niech ożywienie ducha przez paschalne sakramenty:
Chrzest i Eucharystię doprowadzi do zbawienia...

Wasz proboszcz
ks. Korneliusz Matauszek

Siedemdziesięciolecie Parafii św. Bartłomieja w Smolnicy

70 lat naszej Parafii to niewiele wobec wielu starych, bogatych tradycją innych Parafii naszej diecezji. Warto jednak przypomnieć kilka faktów.
Parafia smolnicka została wydzielona z Parafii w Pilchowicach w 1948 r. Korespondencja ks. Ernesta Blokisza z Kurią Diecezjalną w Opolu wskazuje, że w sierpniu tegoż roku rozpoczął tu duszpasterzowanie. Kolejnym proboszczem był (+) ks. Franciszek Madeja (1951-1952). Po nim przez 30 lat proboszczem w Smolnicy był (+) ks. Jerzy Kulik (1952-1982). Kolejnym – (+) ks. Jan Wilczek (1982-2001). W Parafii pracowało sześciu wikariuszy: (+) ks. Jerzy Knapik, (+) ks. Jan Kołodenny, (+) ks. Marian Przydacz, ks. Józef Ryborz, (+) ks. Jerzy Mazurkiewicz, ks. Henryk Staniek. Ponadto księża na zastępstwach wakacyjnych oraz w czasie parafialnych rekolekcji.
W tym czasie, oprócz wielu działań gospodarczych, wśród których należy wymienić budowę plebanii (lata pięćdziesiąte), nowego kościoła, konsekrowanego 26 sierpnia 1979 r. oraz toczącego się remontu starego kościoła i systematycznych prac przy istniejących obiektach, toczy się w naszej Parafii życie duszpasterskie. Zostało udzielonych 2349 chrztów, sakramentalnych małżeństw zawarto 1055, w parafialnej księdze zapisano 1445 zmarłych (do 26.08.2018). Ponadto dzieci przystępowały do I Komunii św., a młodzież do Bierzmowania. Udzielano Sakramentu chorych.
Umieszczone obok (w Informacjach duszpasterskich) zestawienia, pokazują pewne trendy, może i niepokojące z tego względu, że systematycznie powiększa się liczba mieszkańców naszej Parafii.

Proboszcz ks. Korneliusz Matauszek

Rekolekcje szkolne 2018

Jak zobaczyć Papieża Franciszka w 5 rocznicę jego pontyfikatu? Jak zrobić krok ku nauczaniu Kościoła z dziećmi? Podjąć rekolekcje.
W dniach od 5 do 7 marca w czasie rekolekcji szkolnych podjęliśmy temat Pochwalony bądź, Panie, (Laudato si') - w trosce o wspólny dom.
Do udziału w projekcie, który zawierał treści biblijno-moralne ujęte w tematach Zachwycić się światem, w którym żyję, Dbać o świat, który jest moim domem oraz Na ratunek ziemi i praktyczne zajęcia warsztatowe, Parafia św. Bartłomieja w Smolnicy zaprosiła młodzież oraz służby, które w swoim przesłaniu społecznym zawierają i realizują profilaktykę związaną z bezpieczeństwem i ekologią: Straż Pożarną, Straż Miejską oraz Policję.
W trzecim dniu, po Mszy św. w grupach klasowych dzieci zrealizowały jeszcze zadanie rekolekcyjne, przedstawiajac w dowolnej graficznej formie co najbardziej zapadło im w pamięć, o czym porozmawiałyby w domu i z przyjaciółmi; dzieci mogły wykreować hasło związane z rekolekcjami, napisać modlitwę w trosce o świat oraz określić postawę, jaką warto podjąć lub jaką warto kształtować w zwiazku z zajęciami i poruszonymi w nich zagadnieniami.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym osobom (było nas jedenaścioro) oraz nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach Wilczym Gardle.
Kilka fotek:Nie wpadaj w skrajności
(fotka to oczywiœcie żart),
nawróć się - mówi Papież.
Na nadmierną konsumpcję Ojciec Święty proponuje po prostu POST
Chwała Panu, za piękny czas.

ks. Korneliusz Matauszek

dzisiaj (21 marca - środa i kolejne trzy dni pracy) jest już po rekolekcjach w Smolnicy z dziećmi ze Szkoły w Sośnicowicach. Na spokojnie i na bogato.
Furorę zrobiła piosenka


Ołtarz już jest...odrestaurowany witraż w prezbiterium także

Z wakacyjnych szlaków

W ostatnich dniach ośmioosobowa grupa młodzieży z naszej Parafii złożyła rewizytę młodzieży węgierskiej, która odwiedziła nas w czasie ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży.
Spotkali się w Budapeszcie
Młodzież ze Smolnicy na Węgrzech
Fotografie w Galerii.

Także sześciu chłopców było na Obozie Ministrancim w Nędzy, organizowanym przez Duszpasterstwo LSO naszej Diecezji.
Fotki z obozu

Zmartwychwstanie Pańskie

Pokój wam! To Ja jestem! Nie lękajcie się!

Jezus Chrystus jest z nami.
We Mszy św. Baranek zabity przychodzi jako żyjący na wieki.

Niech uczestnictwo w Wielkanocnej Liturgii będzie źródłem chrześcijańskiej radości i nadziei;
Niech moc Zmartwychwstałego Chrystusa napełni odwagą w autentycznym wyznawaniu wiary;
Niech ożywienie ducha przez paschalne sakramenty: Chrzest i Eucharystię
doprowadzi do zbawienia...

Wasz proboszcz
ks. Korneliusz Matauszek

Świeckim okiem

W ostatnich numerach Gościa Niedzielnego ukazały się rozważania do Liturgii Słowa naszych młodych Parafian Moniki i Krzysia. Dziękujemy za to świadectwo wiary.
Krzysztof - Niedziela Zmartwychwstania - 16 kwietnia
Monika - Niedziela Palmowa - 9 kwietnia

Smolnicka Droga Krzyżowa

Ostatniego dnia marca, przy przepięknej pogodzie, przeszliśmy, jako wspólnota parafialna, Drogą Krzyżową obrzeżami naszej Parafii. Nabożeństwo przygotowała młodzież zgromadzona wokół wolontariatu Światowych Dni Młodzieży (nadal radują nas owoce tego wydarzenia), w większości formująca się w SNE. Przygotowano trasę, krzyże stacyjne oraz rozważania. Przejście Leśną Ścieżką Edukacyjną wspierali i zabezpieczali Strażacy. Do udziału zaprosiliśmy całą Parafię. Było nas ok. 115 osób. Nabożeństwo przeżyte w wielkim skupieniu i radości uczestników zakończyło się agapą, którą przygotowała p. Helenka z córką Agnieszką.
Fotografie z Nabożeństwa w Galerii fotograficznej (link obok).

Ogień dla nas i całego świata - kontynuacja rekolekcji ŚDM

Zobacz koniecznie... (link - 4:03:25 h)
jest jeszcze koncert z Tauron Arena w Krakowie Bóg liczy na Ciebie

Rekolekcje na Rok Miłosierdzia

Od 1 (sobotni wieczór) do 5 października, w trwającym jeszcze Roku Miłosierdzia przeżyjemy parafialne rekolekcje – To Bóg szuka człowieka. O Wcieleniu, duszy i Bożej miłości do nas. Poprowadzi je s. Bogna Młynarz, ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, doktor teologii duchowoœci. Prowadzi bloga Dusza Jezusa.

Pielgrzymi wrócili do domu...

Powrót był bezpieczny i radosny. Pewnie w domu opowiedzą więcej...
Oprócz bogatych doświadczeń i przeżyć w nich samych, o naszych Młodych Pielgrzymach pozostał także ślad w mediach. Niektóre obrazy poszły na cały świat.
Dzień Miłosierdzia
Adam Wittmann, nasz gość z Węgier, opowiada o sadzeniu drzew w szpitalu w Knurowie. (Panorama - od 43 s.)
tu także nasi goście z Węgier - sadzą trzy drzewa. (TVP Katowice - od 1.05 min.)
oraz migawki ze spotkania z Panem Burmistrzem i z koncertu na zakończenie Dni w Parafii. (Telewizja Regionalna TVT - od 3 min.)
Dzień Drogi Krzyżowej
a potem radosny powrót do domu (do namiotów). W grupie są także pielgrzymi z Panamy (!!!) (TVP Info)
Galeria już działa.
A tu jeszcze relacja z Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Sośnicowicach z wykładu o historycznych relacjach pomiędzy Polską a Węgrami oraz ze spotkania z Panem Burmistrzem i koncertem na zakończenie gościny w naszej Parafii. (GCS-K w Sośnicowicach)
i galeria udostępniona przez naszych gości - Węgrów. (Galeria Węgrów)

ŚDM Kraków 2016 w naszej Parafii

Od dawna oczekiwani Goście z Węgier już są. Zawitali w środę, 20 lipca w godzinach wieczornych w liczbie czterdziestu czterech osób.
Radość, entuzjazm, wspólnie przeżywany czas (to nie jest tylko realizowanie programu), wspólna modlitwa i Eucharystia, to nam towarzyszy. Dzisiaj czuliśmy się jak VIP'y - Eucharystii towarzyszył formularz z modlitwą za zgromadzenie przedstawicieli narodów oraz w Zesłanie Ducha Świętego (z wigilii uroczystoœści).
Po południu wycieczka do Rud. Opactwo. A wieczorem modlitwa uwielbienia w kościele.
W piątek Dzień Miłosierdzia
Nawiedziliśmy szpitale w Knurowie i Pilchowicach, ale dzień rozpoczął się od nawiedzenia zabytkowego kościoła w Żernicy. Zwiedzaliśmy także Kopalnię Guido, skorzystaliśmy z zaproszenia Pana Burmistrza Sośnicowic na sesję historycznś. Na koniec wspaniały wieczór w gliwickiej katedrze. COŚ, czego nie da się opisać. TO trzeba było przeżyć.
W sobotę Msza św. w intencji Gości, chwila historii o naszej Parafii, z nawiedzeniem zabytkowego kościoła, rekreacja w czasie zawodów sportowych, dynamiczne warsztaty biblijne i wieczorem zabawa.
Wspólny udział we Mszy św. niedzielnej, przenikające się języki Słowa i miłości oraz udzielanie Sakramentu Chrztu Świętego dopełniły nasze spotkanie. Popołudnie z rodziną, wieczorny festyn, ostatnia noc i radosny poranek kolejnego dnia nie napawały smutkiem rozstania, ale nadzieją na jeszcze więcej w Krakowie. I Boga i siebie.
Na pamiątkę odsłoniliśmy obelisk upamiętniający ŚDM Kraków 2016 w naszej Parafii, a Ksiądz Proboszcz pobłogosławił uczestniczącym i wspominającym to doniosłe wydarzenie.
Zapraszamy do parafialnej galerii (link obok).

Celebracja Drogi Światła

W 4 Niedzielę Wielkanocną, Niedzielę Dobrego Pasterza, w naszej Parafii w ramach przygotowania do Światowych Dni Młodzieży przeżyliœmy celebrację Drogi Światła połączoną z namaszczeniem Balsamem Miłosierdzia i posłaniem w misję czynienia miłosierdzia. W nabożeństwie wzięli udział alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu, a przygotowała je młodzież naszej Parafii.
Krótki reportaż z wydarzenia w Gościu Niedzielnym

Celebracja Drogi Światła (link)

Peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodzieży

W dniach od 17 do 31 stycznia 2015 r. w naszej Diecezji peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodzieży (Krzyża i ikony Matki Bożej Salus Populi Romani).
Nasz Dekanat nawiedziły w niedzielę 18 stycznia. Główna część nawiedzenia przypadła w naszej Parafii. Po modlitewnym czuwaniu, adoracji i Mszy św. Symbole zostały przewiezione do Żernicy.
Fotografie z Nawiedzenia Symboli w Parafialnej galerii fotograficznej (link obok)
Homilia ze Mszy św. (*.mp3)
Hymn ŚDM Kraków 2016

Orędzie na ŚDM Kraków 2016. Oficjalny teledysk. Błogosławieni miłosierni...

Orędzie o Bożym miłosierdziu i Światowych Dniach Modzieży Kraków 2016 dla naszych Braci Parafian z kręgu języka arabskiego i ukraińskiego
Kliknij tu!

Jesteśmy Kościołem Katolickim...

Ku pokrzepieniu serca, wzmocnieniu ducha, jeżeli nie wiedziałeś..., jako świadectwo, by zburzyć jakiś stereotyp, żeby wspólnotę Kościoła zaproponować innym, lub po prostu powrócić tu znowu...


10 km na południowy-zachód od Gliwic leży Smolnica, starodawna wioska węglarzy i smolarzy - jak sama nazwa wskazuje. Zauważyć można różne odmiany tej nazwy: ok. 1305 r. - Smolitz, od 1447 r. - Smolicz, 1679 r. - Smolice, 1687 - Smolitz, potem do 1936 r. - Smolnitz, od 1936 do 1945 r. Eichenkamp, od 1945 r. - Smolnica.

z Kroniki ParafialnejParafia pw. św. Bartłomieja Apostoła

W sierpniu 1948 roku z parafii pilchowickiej została wyłączona Parafia Rzymskokatolicka św. Bartłomieja w Smolnicy. Jej pierwszym proboszczem został ks. Ernest Blokisz.
Stary kościół cmentarny pw. św. Bartłomieja Apostoła

Obecny stary kościół został według sprawozdania z wizytacji z 1687 r. zbudowany ok. 1600 lub 1603 r. przez protestantów (luteran) pod wezwaniem św. Bartłomieja.

z Kroniki Parafialnej

Kościół parafialny pw. NMP Królowej

Dnia 11 sierpnia 1973 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej po wieloletnich staraniach Parafii wyraziło zgodę na budowę kaplicy parafialnej w Smolnicy pow. Gliwice. Jesienią 1974 r. założono fundamenty kościoła, które wraz z kamieniem węgielnym 10 listopada tegoż roku poświęcił ks. bp Antoni Adamiuk. Rok później wyłoniły się zręby przyszłej żelbetowej konstrukcji. Latem 1976 roku zamontowano na kościele krzyż. Następnego roku wybudowano przy kościele zakrystię. W 1978 r. wykonano dach kościoła oraz zamontowano betonowe ramy okienne w czterech szczytach. W następnym roku pokryto dach kościoła blachą miedzianą zakupioną z ofiar wiernych RFN i Austrii. 26 sierpnia 1979 r. ołtarz oraz kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej konsekrował Ordynariusz diecezji opolskiej ks. bp Alfons Nossol. Autorem projektu jest inż. Zbigniew Zawalski z Bytomia. Budową kościoła kierował ówczesny proboszcz ks. Jerzy Kulik.
W tym roku Parafia Smolnicka ma 70 lat.

z Kroniki Parafialnej


Smolnica, ul. Kościelna 1, 44-153 Sośnicowice, +48 32 235 86 16, +48 603 669 778

Copyright © by Korneliusz Matauszek - moja strona www
Optymalizacja dla rozdzielczości 1280x720