moja strona www
artykuły religijne
i liturgiczne
...


Wielkanoc

Drodzy Parafianie

Przyjmijcie Prawdę o Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa
i głoście ją w Waszych domach, miejscach pracy i odpoczynku.
Niech będzie orędziem nadającym sens trosce o świętość Waszego życia i czynienia świata lepszym.

ks. Korneliusz Matauszek, Wasz proboszcz

Z kościoła parafialnego w Smolnicy prowadzona jest transmisja online (informacje o korzystaniu w zakładce Liturgia w naszej Parafii - na żywo. Bardzo proszę aby korzystać z tej możliwości uczestnictwa w życiu liturgicznym naszej Parafii.Link alternatywny

Pascha

Kolejna Pascha w naszym życiu, i Liturgia trwająca od Wieczerzy Pańskiej do uroczystego ogłoszenia, że CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! Liturgia zahaczająca o naszą codzienność, wchodząca choćby przez obrzęd "mandatum" - obmycie nóg, do naszych domów. Liturgia z tajemnicą gościnności, wspólnego spożywania posiłku, łamania chleba, błogosławienia pokarmów, ale też zmierzenia się z cierpieniem, tym cielesnym, ale i tym trudniejszym, duchowym; dotykająca światła, wody i tworząca Wspólnotę - i to Słowo, które nieustannie nam objaśnia, byśmy przyjęli i zrozumieli Bożą miłość. Czy to kiedyś w pełni się stanie? Pewnie jest na to w Bożym zamyśle cała wieczność.
Chrystus przychodzi aby nas odbudować, niejako "ulepić na nowo", sprawić, byśmy stali się "nowym stworzeniem". To treści dni, które przeżywamy, abyśmy pamiętali, doświadczali i uczestniczyli.
Mam nadzieję, że "to" mówienie o Tajemnicy Paschy - kiedyś nazwałem tę formę Muzyka Obrazu i Słowa, pomoże Ci, Drogi Bracie i Siostro, choć trochę zagłębić się w to, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3, 16).
Dziękuję o. Andrzejowi Madejowi OMI, za wiersz, za serdeczność i radość tworzenia, mimo trudnej pracy w dalekim Turkmenistanie, w Aszchabadzie. Zobacz: Otwórz stronę
Ten utwór dedykuję moim Parafianom ze Smolnicy, Wspólnocie Kościoła w Azji Środkowo-Wschodniej, moim przyjaciołom i Tobie - jeżeli trafiłeś na tę stronę.
Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!

Triduum Paschalne - Wielkanoc

Przed nami Święte Triduum Paschalne z uroczystoœcią Zmartwychwstania Pańskiego. Przeżyjemy te święte Dni w czasie pandemii, jednak dla nas chrześcijan katolików, mimo wielu lęków i ograniczeń, radość, że Chrystus zmartwychwstał, niech okryje płaszczem pokoju i nadziei okoliczności, na które nie mamy wpływu, niech ożywi naszą miłość ku dobremu, miłosiernemu Bogu Ojcu oraz naszym bliźnim, z którymi wspólnie i solidarnie znosimy próbę czasu. Miłość do bliźniego niech będzie motywem jeszcze większej troski o wspólne bezpieczeństwo i wzajemny szacunek wyrażone poprzez zakceptowanie i przyjęcie wymaganych środków ochronnych. Prawda o Zmartwychwstaniu Chrystusa niech będzie umocnieniem naszej wiary, że "zaufałem Twemu miłosierdziu, Panie" (por. Ps 13, 6).

Pełny program Wielkiego Tygodnia w tym Triduum Paschalnego w Informacjach duszpasterskich (plik *.pdf)
Błogosławieństwo stołu przed wielkanocnym posiłkiem - modlitwa w rodzinie (plik *.pdf)
Wskazania diecezjalne dla duchowieństwa i wiernych na Wielki Tydzień 2021 (plik *.pdf)

Okazja do Sakramentu Pokuty:
Wielki Poniedziałek - od 17:00 do 19:00
Wielki Wtorek - po Mszy św. do 20:00
Wielka Środa - od 18:00 do 20:00
Wielki Czwartek - od 8:00 do 9:00 i od 18:00 do 19:00
Wielki Piątek - od 8:00 do 9:00 i od 18:00 do 19:00
Wielka Sobota - od 8:00 do 10:00 i od 16:00 do 18:00

Posługa w otwartej przestrzeni po lewej stronie prezbiterium. Bezwzględnie obowiązuje zasłonięcie ust i nosa oraz dystans. Przestrzeń kościoła jest wystarczająca do przygotowania się i oczekiwania na swoją kolej.

W związku z limitami w naszym kościele w liturgii mogą uczestniczyć 24 osoby. Komunia św. będzie udzielana także wiernym uczestniczącym we Mszy św. na placu przed kościołem.

Przypominam, że w dalszym ciągu ma moc dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św.:
Jednocześnie udzielam dyspensy od powyższego obowiązku osobom starszym, z objawami infekcji i tym, które czują obawę przed zarażeniem. (fragment zapisu z Dyspensy Biskupa Gliwickiego Jana Kopca z 20 maja 2020 r.

ks. Korneliusz Matauszek, proboszcz

Wielki Post

[...] W tym czasie Wielkiego Postu przyjęcie i przeżywanie Prawdy objawionej w Chrystusie oznacza przede wszystkim zgodę na dotknięcie słowem Bożym, które Koœciół przekazuje nam z pokolenia na pokolenie. Prawda ta nie jest konstrukcją intelektualną, zarezerwowaną dla nielicznej grupy wybranych, wyższych lub wyróżniających się umysłów, ale jest przesłaniem, które otrzymujemy i możemy zrozumieć dzięki mądroœci serca otwartego na wielkoœć Boga, który nas kocha, zanim sami staniemy się tego œwiadomi. Tą Prawdą jest sam Chrystus, który przyjmując całkowicie nasze człowieczeństwo uczynił siebie Drogą wymagającą, ale otwartą dla wszystkich — prowadzącą do pełni życia.
[...]
Wielki Post to czas wiary, to znaczy: przyjęcia Boga w naszym życiu i umożliwienia Mu „zamieszkiwania” z nami (por. J 14, 23). Post oznacza uwolnienie naszej egzystencji od wszystkiego, co ją przytłacza, także od przesytu informacji prawdziwych czy fałszywych —i od dóbr konsumpcyjnych, aby otworzyć drzwi naszego serca dla Tego, który przychodzi do nas ogołocony ze wszystkiego, ale „pełen łaski i prawdy” (J 1, 14): Syna Bożego, Zbawiciela.
(Papież Franciszek z Orędzia na Wielki Post 2021)

Czwarte Narodowe czytanie Pisma Świętego - IV Tydzień Biblijny

Jedną z inicjatyw w IV Tygodniu Biblijnym było czytanie Ewangelii św. Mateusza przez Diecezjan, któremu przewodniczyli nasi Biskupi Jan i Andrzej. W czytanie poszczególnych rozdziaów, przedstawionych w osobnych filmach włączyło się kilkaset osób.
Ogromną radością napawa fakt, że także z naszej Parafii kilkanaście osób, po moim zaproszeniu, włączyło się bezpośrednio w to Dzieło.
W całej Ewangelii św. Mateusza możemy uczestniczyć odwiedzając stronę internetową naszej Diecezji IV Tydzień Biblijny.

Nasi Bracia i Siostry czytają w rozdziałach 7, 8, 27 i w Epilogu.
Jako Wasz duszpasterz (sam znalazłem się w rozdziale 7) pragnę każdej z zaangażowanych osób bardzo serdecznie podziękować za radość, odwagę, pragnienie uczestnictwa w tym Dziele i ogromne zdyscyplinowanie w przygotowaniu nagrań.

Paniom Asi i Monice, Panu Norbertowi, Pani Asi, Państwu Ani i Maćkowi, którzy czytali w rozdziale siódmym.Panu Mietkowi, Panu Arturowi z żoną Iwoną i dziećmi Dawidem i Dorotą, Pani Zosi, Pani Sabinie, którzy czytali w rozdziale ósmym.Pani Anecie i Paniu Krzysiowi, czytającym w rozdziale dwudziestym siódmym.oraz pani Grażynie z synami Andrzejem i Krzysiem, czytającym w Epilogu.Chwała Panu za Jego dzieła, których w nas dokonuje.
Wasz proboszcz, ks. Korneliusz Matauszek

Nowe wskazania w związku z wystąpieniem stanu epidemii

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku Biskup Gliwicki wydał Wskazania dotyczące sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych.

Wskazania do pobrania - link obok

Niektóre praktyczne uwagi wynikające ze Wskazań:
- W akcie kultu religijnego (Msza św., nabożeństwo, adoracja) dopuszczono jedną osobę na 15 m2 powierzchni. Mając na uwadze przestrzeń naszego kościoła do linii prezbiterium, może to być do 30 osób. Przy wejściu do kościoła należy zabrać kartkę z napisem "Proszę zdezynfekować" i pozostawić na zajmowanym miejscu. Pomoże to w przygotowaniu (dezynfekcji) danego miejsca do następnego nabożeństwa. Kartek jest trzydzieści. Można pozostać poza obrębem świątyni zachowując znane zasady bezpieczeństwa. Komunia św. będzie udzielana także poza kościołem.
- Ze względów profilaktycznych osoby starsze i dzieci do lat 13, niech pozostaną w domu. Osoby niepełnoletnie (13-18 lat) uczestniczą wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielska.
- W dalszym ciągu zachowuje moc Dyspensa Biskupa Gliwickiego od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.
- W ceremonii pogrzebowej (Msza św. w kościele bez trumny lub urny) uczestniczy dopuszczona ilość osób; na cmentarzu może uczestniczyć do 50 osób.
- Termin pierwszej spowiedzi i Komunii świętej należy bezwzględnie przełożyć na okres po 31 sierpnia br. Po powrocie dzieci do regularnej nauki w szkole zostanie z Rodzicami ustalony termin I Komunii św.
- Sakrament pokuty sprawowany jest w sobotę od 16:00 z zachowaniem zasad podstawowego bezpieczeństwa.
- Wstrzymujemy się jeszcze od odwiedzania chorych, poza wypadkami niebezpieczeństwa śmierci.
- Powracają zwyczajowe nabożeństwa z zachowaniem powyższych zasad.

Triduum Paschalne

WIELKI CZWARTEK - PAMIĄTKA USTANOWIENIA EUCHARYSTII I SAKRAMENTU KAPŁAŃSTWA
Dzisiejszy wieczór rozpoczyna Święte Triduum Paschalne, – dni, w których w sposób szczególny uobecniamy Tajemnicę Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.

18:00 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej ku czci Chrystusa Najwyższego Kapłana o powołania kapłańskie i zakonne oraz o zachowanie powołań.

WIELKI PIĄTEK - DZIEŃ ŚMIERCI PANA JEZUSA
Post ścisły i abstynencja
Dziś i w dniu jutrzejszym Kościół, wg dawnej tradycji, nie sprawuje sakramentów.

9.00 - Droga Krzyżowa.

18.00 - Liturgia ku czci Męki Pańskiej
- Liturgia słowa
- Adoracja Krzyża
- Komunia św.

WIELKA SOBOTA - WIGILIA PASCHALNA
Przeżyj Wielką SobotęW Wielką Sobotę Kościół skupia się przy Grobie Pańskim rozważając Mękę i Śmierć Pańską oraz wstrzymując się od odprawiania Mszy św. aż do uroczystości Wigilii.
Po nocnym wyczekiwaniu Zmartwychwstania przychodzi czas na radość paschalną, której obfitość rozciąga się na następne pięćdziesiąt dni.
Liturgia Wigilii Paschalnej należy już do Niedzieli Zmartwychwstania i zgodnie z tradycją oraz nowymi przepisami powinna być celebrowana w sposób uroczysty w nocy, a przynajmniej nie można rozpoczynać jej przed zachodem słońca.

19.00 - Wigilia Paschalna z Rezurekcją
- Liturgia Światła
- Liturgia Słowa
- Błogosławieństwo wody chrzcielnej
- Liturgia Eucharystyczna

Msza św. z Wigilii Paschalnej za Parafian

Ciemnica i Boży w SmolnicyNIEDZIELA - ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

Przekaz Liturgii Triduum Paschalnego przez Internet na kanale:
Korneliusz Matauszek.

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
domowe ołtarze

Korzystanie z przekazów medialnych i uczestnictwo we Mszy św.

Moi Drodzy,
Zachęcam do obejrzenia animowanego filmu... może co nieco podpowie.W mediach jest dostępnych wiele możliwości uczestnictwa we Mszy św. Jest to Telewizja, Radio, przekazy internetowe z Sanktuariów, np. z Jasnej Góry czy Łagiewnik. Osoby nie obeznane z Internetem mogą poprosić młodzież, czy nawet dzieci o pomoc. Może to być okazja aby włączyć Młode Pokolenie w "nowe", niepraktykowane dotychczas formy, uczestnictwa w Liturgii. Może to też być okazja do ożywienia Liturgii Domowej w Rodzinie, wspólnej modlitwy, czy rozmów w duchu Ewangelii.
W Internecie można odnaleźć wiele wartościowych konferencji i rekolekcji. Zachowując roztropność w wyborze, można uczetniczyć w "dobrych" rekolekcjach wielkopostnych.
Także w naszej Parafii uruchomiłem transmisję Mszy św. wg Porządku nabożeństw na kanale YouTube Korneliusz Matauszek.
W niedzielę transmisja Różańca o 7:30 i z Nabożeństwa Słowa Bożego o 16:00
Z niedzielnych Mszy św. (sob. - 17:00, niedz. - 8:00, 9:30, 11:00) transmisja tylko z godziny 11:00

W Menu po prawej stronie jest nowy Dekret Biskupa Gliwickiego Jana Kopca, wyjaśniający kwestie uczestnictwa w życiu sakramentalnym, w zbliżającym się Triduum Paschalnym i korzystaniu z Sakramentu Pokuty. Są to bardzo ważne kwestie.
Pozdrawiam z kapłańskim błogosławieństwem. ks. Korneliusz Matauszek

Pomódlmy się

W tygodniu

W tygodniu transmisja Mszy św. na kanale YouTube według porządku intencji.
Msze św. Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii, nie będą transmitowane.
(online na kanale YouTube).

Niedziela

W sobotę od 16:00 - 16:45 Okazja do Sakramentu Pokuty. W tym czasie Adoracja.
O 17:00 Msza św. wg wyznaczonej intencji (bez udziału wiernych).

W niedzielę o 7:30 Różaniec w int. Ojca Świętego i za kapłanów (online na kanale YouTube).
Msze św. o 8:00 i 9:30 (bez transmisji), o godz. 11:00 (online na kanale YouTube) wg wyznaczonych intencji (bez udziału wiernych).

Od 12:00 do 15:45 możliwość nawiedzenia kościoła.

O godz. 16:00 - Nabożeństwo Słowa Bożego z kazaniem pasyjnym (online na kanale YouTube).

Istnieje wiele możliwości udziału we Mszy św. przez radio czy telewizję. Wystarczą dobre chęci i odrobina czasu poświęcona na modlitwę czy to osobistą, czy w rodzinnym gronie.

Czwartkowa i piątkowa Adoracja

W czwartek w godzinach od 8:00 do 17:00 w naszym kościele Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie - nie odbędzie się zaplanowane na wieczór Seminarium o Eucharystii.
W piątek nie odbędzie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej - w tych samych godzinach Adoracja Ikony Krzyża Świętego.
PrzyjdŸźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11, 28).

Dekret Biskupa Gliwickiego dotyczący wytycznych w sprawie ogłoszenia stanu epidemicznego w Polsce

BARDZO WAŻNE

W związku z trudną sytuacją epidemiczną, bardzo gorąco proszę wszystkich Parafian i naszych Gości o przyjęcie ze zrozumieniem słów Biskupa Gliwickiego Jana Kopca, zawartych w Dekrecie. Msze św. będą sprawowane według zamówionych intencji, ponadto jest sprawowana Msza św. Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii, jednak dla naszego wspólnego bezpieczeństwa bez udziału wiernych. Pomimo otwartego kościoła, do którego można w godzinach od 8:00 do 17:00 wejść na osobistą modlitwę, czy Adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, Eucharystia będzie sprawowana przy zamkniętych drzwiach. Także w niedziele.
Tam gdzie jest posłuszeństwo, tam też jest błogosławieństwo

Wasz Proboszcz, ks. Korneliusz Matauszek

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju informujemy, że od tego tygodnia wstrzymany zostanie kolportaż parafialny „Gościa Niedzielnego”.
Komunikat Redakcji "Gościa Niedzielnego" - obok w zakładce.

Komunikaty Konferencji Episkopatu Polski i Ministra Zdrowia

Z związku z pojawieniem się zagrożenia wywołanego przez koronowirus, Przewodniczący Episkopatu Polski i Minister Zdrowia wydali oświadczenia do opublikowania na stronach internetowych parafii w Polsce.
Ich treść obok ---->
Poniżej kolejne komunikaty, Rady Stałej KEP oraz Biskupa Diecezjalnego Jana Kopca

Nauczania ks. Artura Sepioło, Odpowiedzialnego za Szkołę Nowej Ewangelizacji Diecezji Gliwickiej - Strategia walki

Strategia walki (*.pdf)
Strategia walki - Mojżesz(*.mp3)
Strategia walki - Gedeon (*.mp3)

Siedemdziesięciolecie Parafii św. Bartłomieja w Smolnicy

70 lat naszej Parafii to niewiele wobec wielu starych, bogatych tradycją innych Parafii naszej diecezji. Warto jednak przypomnieć kilka faktów.
Parafia smolnicka została wydzielona z Parafii w Pilchowicach w 1948 r. Korespondencja ks. Ernesta Blokisza z Kurią Diecezjalną w Opolu wskazuje, że w sierpniu tegoż roku rozpoczął tu duszpasterzowanie. Kolejnym proboszczem był (+) ks. Franciszek Madeja (1951-1952). Po nim przez 30 lat proboszczem w Smolnicy był (+) ks. Jerzy Kulik (1952-1982). Kolejnym – (+) ks. Jan Wilczek (1982-2001). W Parafii pracowało sześciu wikariuszy: (+) ks. Jerzy Knapik, (+) ks. Jan Kołodenny, (+) ks. Marian Przydacz, ks. Józef Ryborz, (+) ks. Jerzy Mazurkiewicz, ks. Henryk Staniek. Ponadto księża na zastępstwach wakacyjnych oraz w czasie parafialnych rekolekcji.
W tym czasie, oprócz wielu działań gospodarczych, wśród których należy wymienić budowę plebanii (lata pięćdziesiąte), nowego kościoła, konsekrowanego 26 sierpnia 1979 r. oraz toczącego się remontu starego kościoła i systematycznych prac przy istniejących obiektach, toczy się w naszej Parafii życie duszpasterskie. Zostało udzielonych 2349 chrztów, sakramentalnych małżeństw zawarto 1055, w parafialnej księdze zapisano 1445 zmarłych (do 26.08.2018). Ponadto dzieci przystępowały do I Komunii św., a młodzież do Bierzmowania. Udzielano Sakramentu chorych.
Umieszczone obok (w Informacjach duszpasterskich) zestawienia, pokazują pewne trendy, może i niepokojące z tego względu, że systematycznie powiększa się liczba mieszkańców naszej Parafii.

Proboszcz ks. Korneliusz Matauszek

Rekolekcje szkolne 2018

Jak zobaczyć Papieża Franciszka w 5 rocznicę jego pontyfikatu? Jak zrobić krok ku nauczaniu Kościoła z dziećmi? Podjąć rekolekcje.
W dniach od 5 do 7 marca w czasie rekolekcji szkolnych podjęliśmy temat Pochwalony bądź, Panie, (Laudato si') - w trosce o wspólny dom.
Do udziału w projekcie, który zawierał treści biblijno-moralne ujęte w tematach Zachwycić się światem, w którym żyję, Dbać o świat, który jest moim domem oraz Na ratunek ziemi i praktyczne zajęcia warsztatowe, Parafia św. Bartłomieja w Smolnicy zaprosiła młodzież oraz służby, które w swoim przesłaniu społecznym zawierają i realizują profilaktykę związaną z bezpieczeństwem i ekologią: Straż Pożarną, Straż Miejską oraz Policję.
W trzecim dniu, po Mszy św. w grupach klasowych dzieci zrealizowały jeszcze zadanie rekolekcyjne, przedstawiajac w dowolnej graficznej formie co najbardziej zapadło im w pamięć, o czym porozmawiałyby w domu i z przyjaciółmi; dzieci mogły wykreować hasło związane z rekolekcjami, napisać modlitwę w trosce o świat oraz określić postawę, jaką warto podjąć lub jaką warto kształtować w zwiazku z zajęciami i poruszonymi w nich zagadnieniami.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym osobom (było nas jedenaścioro) oraz nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach Wilczym Gardle.
Kilka fotek:Nie wpadaj w skrajności
(fotka to oczywiście żart),
nawróć się - mówi Papież.
Na nadmierną konsumpcję Ojciec Święty proponuje po prostu POST
Chwała Panu, za piękny czas.

ks. Korneliusz Matauszek

dzisiaj (21 marca - środa i kolejne trzy dni pracy) jest już po rekolekcjach w Smolnicy z dziećmi ze Szkoły w Sośnicowicach. Na spokojnie i na bogato.
Furorę zrobiła piosenka


Ołtarz już jest...odrestaurowany witraż w prezbiterium także

Z wakacyjnych szlaków

W ostatnich dniach ośmioosobowa grupa młodzieży z naszej Parafii złożyła rewizytę młodzieży węgierskiej, która odwiedziła nas w czasie ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży.
Spotkali się w Budapeszcie
Młodzież ze Smolnicy na Węgrzech
Fotografie w Galerii.

Także sześciu chłopców było na Obozie Ministrancim w Nędzy, organizowanym przez Duszpasterstwo LSO naszej Diecezji.
Fotki z obozu

Zmartwychwstanie Pańskie

Pokój wam! To Ja jestem! Nie lękajcie się!

Jezus Chrystus jest z nami.
We Mszy św. Baranek zabity przychodzi jako żyjący na wieki.

Niech uczestnictwo w Wielkanocnej Liturgii będzie źródłem chrześcijańskiej radości i nadziei;
Niech moc Zmartwychwstałego Chrystusa napełni odwagą w autentycznym wyznawaniu wiary;
Niech ożywienie ducha przez paschalne sakramenty: Chrzest i Eucharystię
doprowadzi do zbawienia...

Wasz proboszcz
ks. Korneliusz Matauszek

Świeckim okiem

W ostatnich numerach Gościa Niedzielnego ukazały się rozważania do Liturgii Słowa naszych młodych Parafian Moniki i Krzysia. Dziękujemy za to świadectwo wiary.
Krzysztof - Niedziela Zmartwychwstania - 16 kwietnia
Monika - Niedziela Palmowa - 9 kwietnia

Smolnicka Droga Krzyżowa

Ostatniego dnia marca, przy przepięknej pogodzie, przeszliśmy, jako wspólnota parafialna, Drogą Krzyżową obrzeżami naszej Parafii. Nabożeństwo przygotowała młodzież zgromadzona wokół wolontariatu Światowych Dni Młodzieży (nadal radują nas owoce tego wydarzenia), w większości formująca się w SNE. Przygotowano trasę, krzyże stacyjne oraz rozważania. Przejście Leśną Ścieżką Edukacyjną wspierali i zabezpieczali Strażacy. Do udziału zaprosiliśmy całą Parafię. Było nas ok. 115 osób. Nabożeństwo przeżyte w wielkim skupieniu i radości uczestników zakończyło się agapą, którą przygotowała p. Helenka z córką Agnieszką.
Fotografie z Nabożeństwa w Galerii fotograficznej (link obok).

Ogień dla nas i całego świata - kontynuacja rekolekcji ŚDM

Zobacz koniecznie... (link - 4:03:25 h)
jest jeszcze koncert z Tauron Arena w Krakowie Bóg liczy na Ciebie

Rekolekcje na Rok Miłosierdzia

Od 1 (sobotni wieczór) do 5 października, w trwającym jeszcze Roku Miłosierdzia przeżyjemy parafialne rekolekcje – To Bóg szuka człowieka. O Wcieleniu, duszy i Bożej miłości do nas. Poprowadzi je s. Bogna Młynarz, ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, doktor teologii duchowości. Prowadzi bloga Dusza Jezusa.

Pielgrzymi wrócili do domu...

Powrót był bezpieczny i radosny. Pewnie w domu opowiedzą więcej...
Oprócz bogatych doświadczeń i przeżyć w nich samych, o naszych Młodych Pielgrzymach pozostał także ślad w mediach. Niektóre obrazy poszły na cały świat.
Dzień Miłosierdzia
Adam Wittmann, nasz gość z Węgier, opowiada o sadzeniu drzew w szpitalu w Knurowie. (Panorama - od 43 s.)
tu także nasi goście z Węgier - sadzą trzy drzewa. (TVP Katowice - od 1.05 min.)
oraz migawki ze spotkania z Panem Burmistrzem i z koncertu na zakończenie Dni w Parafii. (Telewizja Regionalna TVT - od 3 min.)
Dzień Drogi Krzyżowej
a potem radosny powrót do domu (do namiotów). W grupie są także pielgrzymi z Panamy (!!!) (TVP Info)
Galeria już działa.
A tu jeszcze relacja z Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Sośnicowicach z wykładu o historycznych relacjach pomiędzy Polską a Węgrami oraz ze spotkania z Panem Burmistrzem i koncertem na zakończenie gościny w naszej Parafii. (GCS-K w Sośnicowicach)
i galeria udostępniona przez naszych gości - Węgrów. (Galeria Węgrów)

ŚDM Kraków 2016 w naszej Parafii

Od dawna oczekiwani Goście z Węgier już są. Zawitali w środę, 20 lipca w godzinach wieczornych w liczbie czterdziestu czterech osób.
Radość, entuzjazm, wspólnie przeżywany czas (to nie jest tylko realizowanie programu), wspólna modlitwa i Eucharystia, to nam towarzyszy. Dzisiaj czuliśmy się jak VIP'y - Eucharystii towarzyszył formularz z modlitwą za zgromadzenie przedstawicieli narodów oraz w Zesłanie Ducha Świętego (z wigilii uroczystości).
Po południu wycieczka do Rud. Opactwo. A wieczorem modlitwa uwielbienia w kościele.
W piątek Dzień Miłosierdzia
Nawiedziliśmy szpitale w Knurowie i Pilchowicach, ale dzień rozpoczął się od nawiedzenia zabytkowego kościoła w Żernicy. Zwiedzaliśmy także Kopalnię Guido, skorzystaliśmy z zaproszenia Pana Burmistrza Sośnicowic na sesję historycznś. Na koniec wspaniały wieczór w gliwickiej katedrze. COŚ, czego nie da się opisać. TO trzeba było przeżyć.
W sobotę Msza św. w intencji Gości, chwila historii o naszej Parafii, z nawiedzeniem zabytkowego kościoła, rekreacja w czasie zawodów sportowych, dynamiczne warsztaty biblijne i wieczorem zabawa.
Wspólny udział we Mszy św. niedzielnej, przenikające się języki Słowa i miłości oraz udzielanie Sakramentu Chrztu Świętego dopełniły nasze spotkanie. Popołudnie z rodziną, wieczorny festyn, ostatnia noc i radosny poranek kolejnego dnia nie napawały smutkiem rozstania, ale nadzieją na jeszcze więcej w Krakowie. I Boga i siebie.
Na pamiątkę odsłoniliśmy obelisk upamiętniający ŚDM Kraków 2016 w naszej Parafii, a Ksiądz Proboszcz pobłogosławił uczestniczącym i wspominającym to doniosłe wydarzenie.
Zapraszamy do parafialnej galerii (link obok).

Celebracja Drogi Światła

W 4 Niedzielę Wielkanocną, Niedzielę Dobrego Pasterza, w naszej Parafii w ramach przygotowania do Światowych Dni Młodzieży przeżyliśmy celebrację Drogi Światła połączoną z namaszczeniem Balsamem Miłosierdzia i posłaniem w misję czynienia miłosierdzia. W nabożeństwie wzięli udział alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu, a przygotowała je młodzież naszej Parafii.
Krótki reportaż z wydarzenia w Gościu Niedzielnym

Celebracja Drogi Światła (link)

Peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodzieży

W dniach od 17 do 31 stycznia 2015 r. w naszej Diecezji peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodzieży (Krzyża i ikony Matki Bożej Salus Populi Romani).
Nasz Dekanat nawiedziły w niedzielę 18 stycznia. Główna część nawiedzenia przypadła w naszej Parafii. Po modlitewnym czuwaniu, adoracji i Mszy św. Symbole zostały przewiezione do Żernicy.
Fotografie z Nawiedzenia Symboli w Parafialnej galerii fotograficznej (link obok)
Homilia ze Mszy św. (*.mp3)
Hymn ŚDM Kraków 2016

Orędzie na ŚDM Kraków 2016. Oficjalny teledysk. Błogosławieni miłosierni...

Orędzie o Bożym miłosierdziu i Światowych Dniach Modzieży Kraków 2016 dla naszych Braci Parafian z kręgu języka arabskiego i ukraińskiego
Kliknij tu!

Jesteśmy Kościołem Katolickim...

Ku pokrzepieniu serca, wzmocnieniu ducha, jeżeli nie wiedziałeś..., jako świadectwo, by zburzyć jakiś stereotyp, żeby wspólnotę Kościoła zaproponować innym, lub po prostu powrócić tu znowu...


10 km na południowy-zachód od Gliwic leży Smolnica, starodawna wioska węglarzy i smolarzy - jak sama nazwa wskazuje. Zauważyć można różne odmiany tej nazwy: ok. 1305 r. - Smolitz, od 1447 r. - Smolicz, 1679 r. - Smolice, 1687 - Smolitz, potem do 1936 r. - Smolnitz, od 1936 do 1945 r. Eichenkamp, od 1945 r. - Smolnica.

z Kroniki ParafialnejParafia pw. św. Bartłomieja Apostoła

W sierpniu 1948 roku z parafii pilchowickiej została wyłączona Parafia Rzymskokatolicka św. Bartłomieja w Smolnicy. Jej pierwszym proboszczem został ks. Ernest Blokisz.
Stary kościół cmentarny pw. św. Bartłomieja Apostoła

Obecny stary kościół został według sprawozdania z wizytacji z 1687 r. zbudowany ok. 1600 lub 1603 r. przez protestantów (luteran) pod wezwaniem św. Bartłomieja.

z Kroniki Parafialnej

Kościół parafialny pw. NMP Królowej

Dnia 11 sierpnia 1973 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej po wieloletnich staraniach Parafii wyraziło zgodę na budowę kaplicy parafialnej w Smolnicy pow. Gliwice. Jesienią 1974 r. założono fundamenty kościoła, które wraz z kamieniem węgielnym 10 listopada tegoż roku poświęcił ks. bp Antoni Adamiuk. Rok później wyłoniły się zręby przyszłej żelbetowej konstrukcji. Latem 1976 roku zamontowano na kościele krzyż. Następnego roku wybudowano przy kościele zakrystię. W 1978 r. wykonano dach kościoła oraz zamontowano betonowe ramy okienne w czterech szczytach. W następnym roku pokryto dach kościoła blachą miedzianą zakupioną z ofiar wiernych RFN i Austrii. 26 sierpnia 1979 r. ołtarz oraz kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej konsekrował Ordynariusz diecezji opolskiej ks. bp Alfons Nossol. Autorem projektu jest inż. Zbigniew Zawalski z Bytomia. Budową kościoła kierował ówczesny proboszcz ks. Jerzy Kulik.
W tym roku Parafia Smolnicka ma 70 lat.

z Kroniki Parafialnej


Smolnica, ul. Kościelna 1, 44-153 Sośnicowice, +48 32 235 86 16, +48 603 669 778

Copyright © by Korneliusz Matauszek - moja strona www
Optymalizacja dla rozdzielczości 1280x720