moja strona www


Źródła wiary

Drodzy Parafianie

W czasie tegorocznych Odwiedzin duszpasterskich otrzymaliœcie obrazek z Modlitwą Jubileuszową w 1050 rocznicę Chrztu Polski. Dziękujemy w niej za łaskę wiary, która nam nieustannie towarzyszy. Otrzymaliście również Zaproszenie - jeżeliby użyć obrazu 2 Niedzieli zwykłej - na Gody Weselne do Kany, aby spotkać Jezusa Chrystusa, aby sięgnąć do źródeł, aby zaczerpnąć wody, aby to, co zwyczajne w naszym życiu podać naszemu Panu, by dokonał przemiany, by uczynił z tego wino, mające smak, dające radość, wesele, ożywiające miłość. Tego potrzeba naszej wierze, ożywienia, umocnienia, charakteru, mocy, ducha wspólnoty.
Źródła wiary to cykl katechez, które już niebawem (4 lutego, czwartek, o godz. 19.00) pragniemy w naszej Parafii rozpocząć. Jeżeli modlisz się, aby Jezus Chrystus kierował całym twoim życiem, otwórz swoje serce, wyciągnij swoją dłoń i zaczerpnij ze źródła Bożego Słowa i łaski.
Źródła wiary - Zaproszenie 1 (*.pdf)
Źródła wiary - Zaproszenie 2 (*.pdf)

Błogoslawieni miłosierni... naucza Jezus Chrystus, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Niech i ten przewodnik Papieża Franciszka po Błogosławieństwach wygłoszonych Na Górze, pomaga na tę Górę wstępować, aby słuchając Mistrza na Górze Błogosławieństw, wstępować wraz z Nim także na Górę Przemienienia. Słuchać Boga i pozwalać Mu przemieniać nasze życie, to czas miłosierdzia. Błogosławieni...

ŚDM Kraków 2016

Orędzie na ŚDM Kraków 2016. Oficjalny teledysk. Błogosławieni miłosierni...

Orędzie o Bożym miłosierdziu i Światowych Dniach Modzieży Kraków 2016 dla naszych Braci Parafian z kręgu języka arabskiego i ukraińskiego
Kliknij tu!

Informacje dotyczące Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016

Ruszył już główny system rejestracji uczestników ŚDM Kraków 2016 – Centrum ŚDM naszej diecezji prosi, aby na razie nie rejestrować się poprzez ten system (dalsze informacje niebawem). Tymczasem można zapoznać się z kolejnymi informacjami.
Pakiety Pielgrzyma (*.pdf)
Program ŚDM - Kraków 2016 (*.pdf)
Uwagi do zapisów (*.pdf)

Światowe Dni Młodzieży 2016

Światowe Dni Młodzieży to wydarzenie religijne, które nieprzerwanie trwa od 1986 roku. To wyjątkowe spotkanie Młodzieży z Papieżem, który w tym czasie jest tylko dla nich. To także okazja do tego, aby - w bardzo różnorodnym gronie - poczuć jedność wiary, siłę modlitwy, radość i dumę z przynależnoœci do Chrystusa. Uczestnicy ŚDM stają się pielgrzymami, świadkami wiary, niosącymi Dobrą Nowinę na wszystkich kontynentach.
Jednakże z każdym kolejnym Światowym Dniem Młodzieży zaczęto dostrzegać, że kraje goszczące chciały podzielić się nie tylko swoją religijnością, ale również kulturą i tradycją; jednocześnie Młodzi chcieli lepiej poznać kraj, do którego jadą. Z tego pragnienia narodziły się Dni w Diecezjach, czyli czas bezpośrednio poprzedzający spotkanie z Papieżem podczas ŚDM.
Decyzją Ojca Św. Franciszka, kolejne Światowe Dni Młodzieży przeżywać będziemy w Krakowie w 2016 roku. Jednak wcześniej chcemy zaprosić Młodych z całego świata do naszej, gliwickiej Diecezji. Chcemy dać im okazję do tego, by poznali nasze zwyczaje, odwiedzili najważniejsze miejsca, kojarzące się z naszym regionem, by zasmakowali naszej, tradycyjnej kuchni i poznali naszą gościnność. To zaproszenie daje okazję do wymiany doœwiadczeń, do łamania stereotypów, do spotkania z osobą, która choć mieszka gdzieś w świecie i porozumiewa się innym językiem – okazuje się być kimś niezwykle bliskim.
Instrukcja dla Gospodarza (*.pdf)
Instrukcja dla Wolontariusza (*.pdf)

Jesteśmy Kościołem Katolickim...

Ku pokrzepieniu serca, wzmocnieniu ducha, jeżeli nie wiedziałeś..., jako świadectwo, by zburzyć jakiś stereotyp, żeby wspólnotę Kościoła zaproponować innym, lub po prostu powrócić tu znowu...


10 km na południowy-zachód od Gliwic leży Smolnica, starodawna wioska węglarzy i smolarzy - jak sama nazwa wskazuje. Zauważyć można różne odmiany tej nazwy: ok. 1305 r. - Smolitz, od 1447 r. - Smolicz, 1679 r. - Smolice, 1687 - Smolitz, potem do 1936 r. - Smolnitz, od 1936 do 1945 r. Eichenkamp, od 1945 r. - Smolnica.

z Kroniki ParafialnejParafia pw. św. Bartłomieja Apostoła

W sierpniu 1948 roku z parafii pilchowickiej została wyłączona Parafia Rzymskokatolicka św. Bartłomieja w Smolnicy. Jej pierwszym proboszczem został ks. Ernest Blokisz.
Stary kościół cmentarny pw. św. Bartłomieja Apostoła

Obecny stary kościół został według sprawozdania z wizytacji z 1687 r. zbudowany ok. 1600 lub 1603 r. przez protestantów (luteran) pod wezwaniem św. Bartłomieja.

z Kroniki Parafialnej

Kościół parafialny pw. NMP Królowej

Dnia 11 sierpnia 1973 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej po wieloletnich staraniach Parafii wyraziło zgodę na budowę kaplicy parafialnej w Smolnicy pow. Gliwice. Jesienią 1974 r. założono fundamenty kościoła, które wraz z kamieniem węgielnym 10 listopada tegoż roku poświęcił ks. bp Antoni Adamiuk. Rok później wyłoniły się zręby przyszłej żelbetowej konstrukcji. Latem 1976 roku zamontowano na kościele krzyż. Następnego roku wybudowano przy kościele zakrystię. W 1978 r. wykonano dach kościoła oraz zamontowano betonowe ramy okienne w czterech szczytach. W następnym roku pokryto dach kościoła blachą miedzianą zakupioną z ofiar wiernych RFN i Austrii. 26 sierpnia 1979 r. ołtarz oraz kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej konsekrował Ordynariusz diecezji opolskiej ks. bp Alfons Nossol. Autorem projektu jest inż. Zbigniew Zawalski z Bytomia. Budową kościoła kierował ówczesny proboszcz ks. Jerzy Kulik.
W tym roku Parafia Smolnicka ma 68 lat.

z Kroniki Parafialnej


Smolnica, ul. Kościelna 1, 44-153 Sośnicowice, +48 32 235 86 16, +48 603 669 778

Copyright © by Korneliusz Matauszek - moja strona www
Optymalizacja dla rozdzielczości 1280x720