moja strona www


Zmartwychwstanie

Co było w tej kobiecie, że Piotr i Jan natychmiast pobiegli do grobu, kiedy ona, nieświadoma jeszcze, głosiła im Dobrą Nowinę o zmartwychwstaniu? Co było w tej kobiecie, która póŸźniej nie odstąpiła od grobu, nawet kiedy uczynili to uczniowie (św. Grzegorz Wielki)?
OdpowiedŸź jest prosta. Miłość i ogień. Miłość i ogień tej chrzeœścijanki. Nie trzeba motywu, aby wielbić Boga. Wystarczy, że On Jest.
Trzy Marie przy pustym grobie, Adam Elsheimer (ok. 1603 r.)
Homilia - Zmartwychwstanie (*.mp3)


Wielki Tydzień i Triduum Paschalne

Od Niedzieli Palmowej rozpoczyna się Wielki Tydzień, w którym wspominamy wydarzenia bezpośrednio poprzedzające mękę i śmierć Chrystusa. Natomiast uroczyste Triduum Paschalne przeprowadzi nas przez Jego mękę i śmierć do chwały zmartwychwstania.
Wasz proboszcz
ks. Korneliusz Matauszek

Wielki Czwartek

Chrystus siada naprzeciw Judasza i w geście podania chleba umoczonego w misie mówi: ty jesteś moją ukochaną owieczką, ty jesteś moją oblubienicą, kocham cię, bądź ze mną. Ale skłania się także przed człowiekiem i służy mu z miłością, obmywając nogi, a potem oddaje za niego swoje życie. Jest Bogiem, który służy. Jest Kapłanem.
Ostatnia Wieczerza i obmycie nóg, Autor nieznany, Lekcjonarz cesarza Henryka II (ok. 1007 r.)
Homilia - Wielki Czwartek (*.mp3)

Wielki Piątek

Warto spojrzeć na Krzyż jako na tron Króla Zmartwychwstałego. Potrzebna jest dzisiaj postawa uwielbienia, dziękczynienia i radości, że oto przyszedł Król. Zobaczmy Tego, który gorąco pragnął spożyć Paschę z nami, zanim będzie cierpiał i przejdzie do Królestwa (por. Łk 22, 15n). Jego gorące pragnienie się spełniło. Nastało Jego Królestwo. Jest Królem.
Krzyż z San Damiano, XII w.
Homilia - Wielki Piątek (*.mp3)

Wielka Sobota

Przebogata Liturgia. Misterium Słowa, symbolu, gestu i faktu. Zbawienie jest faktem.
Chrystus z Cefalu - Pantokrator (XII-XIII w.). Nad Nim napis:
+ FACTUS HOMO * FACTOR HOMINIS * FACTIQUE REDEMPTOR + IUDICO CORPOREUS : CORPORA * CORDA * DEUS +
+ Stawszy się człowiekiem [Ja] twórca człowieka i odkupiciel stworzenia + sądzę ciała [jako] cielesny [i] serca [jako] Bóg +
a w otwartej Ewangelii św. Jana czytamy: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia (J 8, 12). Jest Prorokiem.
Homilia - Wielka Sobota (*.mp3)


Kącik medialny

Miło zaprosić do nowej zakładki na naszej parafialnej stronie, do Kącika medialnego. Dobre filmy, czy też zapisy audio, niech będą piękną i wartościową promocją naszej Parafii. Obok dwóch filmów na "dobry początek" - dziękujemy Panie Marku za "lot ptaka" - także zapis audio audycji radiowej w Radiu Silesia 16 lutego br. Link obok.

Pasyjny koncert multimedialny

W piątek 20 lutego o godz. 19.00 w naszym kościele uczestniczyliœmy w niezwykłym pasyjnym koncercie "Dźwięki w Godzinie Ciszy… - Męka Pańska na gitarę, perkusję i… piasek".
Jego tematem była Męka Pana Jezusa od momentu modlitwy w Ogrójcu po Zmartwychwstanie przedstawiona rysowanymi piaskiem obrazami, którym towarzyszyła akustyczna muzyka tworzona na gitarach i instrumentach perkusyjnych. Wykonawcami koncertu byli Piotr Kurstak, gitary; Witold Wilk, instrumenty perkusyjne; i Katarzyna Perkowska, piasek (Kasia wyszła za mąż).
Klip promujący, Słowo o Projekcie (*.pdf) oraz artykuł Wygrane zmartwywstanie (*.pdf) w Gościu Niedzielnym.
...ponadto nasi wykonawcy na Misjach w Anglii, Piotr Kurstak (gitary) w Koncercie Uwielbienia Bogu Dźwięki i niezwykła animacja na piasku Kasi Perkowskiej wykonana dla Holy Mary Team w ramach akcji ewangelizacyjnej "Jesteś z Miłości".

Więcej "sypania" znajdziesz w Galerii tutaj

Peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodzieży

W dniach od 17 do 31 stycznia 2015 r. w naszej Diecezji peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodzieży (Krzyża i ikony Matki Bożej Salus Populi Romani).
Nasz Dekanat nawiedziły w niedzielę 18 stycznia. Główna część nawiedzenia przypadła w naszej Parafii. Po modlitewnym czuwaniu, adoracji i Mszy św. Symbole zostały przewiezione do Żernicy.
Fotografie z Nawiedzenia Symboli w Parafialnej galerii fotograficznej (link obok)
Homilia ze Mszy św. (*.mp3)
Hymn ŚDM Kraków 2016

Światowe Dni Młodzieży 2016

Światowe Dni Młodzieży to wydarzenie religijne, które nieprzerwanie trwa od 1986 roku. To wyjątkowe spotkanie Młodzieży z Papieżem, który w tym czasie jest tylko dla nich. To także okazja do tego, aby - w bardzo różnorodnym gronie - poczuć jedność wiary, siłę modlitwy, radość i dumę z przynależnoœci do Chrystusa. Uczestnicy ŚDM stają się pielgrzymami, świadkami wiary, niosącymi Dobrą Nowinę na wszystkich kontynentach.
Jednakże z każdym kolejnym Światowym Dniem Młodzieży zaczęto dostrzegać, że kraje goszczące chciały podzielić się nie tylko swoją religijnością, ale również kulturą i tradycją; jednocześnie Młodzi chcieli lepiej poznać kraj, do którego jadą. Z tego pragnienia narodziły się Dni w Diecezjach, czyli czas bezpośrednio poprzedzający spotkanie z Papieżem podczas ŚDM.
Decyzją Ojca Św. Franciszka, kolejne Światowe Dni Młodzieży przeżywać będziemy w Krakowie w 2016 roku. Jednak wcześniej chcemy zaprosić Młodych z całego świata do naszej, gliwickiej Diecezji. Chcemy dać im okazję do tego, by poznali nasze zwyczaje, odwiedzili najważniejsze miejsca, kojarzące się z naszym regionem, by zasmakowali naszej, tradycyjnej kuchni i poznali naszą gościnność. To zaproszenie daje okazję do wymiany doœwiadczeń, do łamania stereotypów, do spotkania z osobą, która choć mieszka gdzieś w świecie i porozumiewa się innym językiem – okazuje się być kimś niezwykle bliskim.
Instrukcja dla Gospodarza (*.pdf)
Instrukcja dla Wolontariusza (*.pdf)

Rekolekcje Adwentowe 2014

Chwała Panu za pięknie przeżyty czas Adwentu w naszej Parafii oraz za Adwentowe Rekolekcje z Witkiem Wilkiem.
Witek bierze udział m.in. w takich projektach ewangelizacyjnych jak Fundacja za Nim, czy Projekt Pasja

Roraty 2014

Radosne wspomnienie z Rorat ze św. Teresą od Jezusa (z Avila). Do posłuchania i zaśpiewania piosenka Solo Dios Basta! w wykonaniu Magdy Anioł z zespołem.

Nowy Rok Liturgiczny

Z woli papieża Franciszka od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 roku do 02 lutego roku 2016 w całym Kościele będzie trwał Rok Życia Konsekrowanego. Będzie on przeżywany pod hasłem: "Ewangelia, proroctwo, nadzieja - życie konsekrowane w Kościele dzisiaj".
Komunikat na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego (pełny tekst *.pdf)

Podziękowanie za żniwo w naszej Parafii

W sobotę, 6 wrzeœśnia, uroczystą Mszą śœw. do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski w pracy na roli i w ogrodach rozpoczęliśœmy nasze Dożynki. Zaangażowanie Parafian ze Smolnicy i Wilczego Gardła zaowocowało radosną uroczystością, zarówno w części liturgicznej, jak i tej sołeckiej, poprzez korowód przez wieœś, udekorowane zagrody, spotkanie przy stole w OSP Smolnica i we wspólnej zabawie. (foto: N. Rusin)

Jesteśmy Kościołem Katolickim...

Ku pokrzepieniu serca, wzmocnieniu ducha, jeżeli nie wiedziałeś..., jako świadectwo, by zburzyć jakiś stereotyp, żeby wspólnotę Kościoła zaproponować innym, lub po prostu powrócić tu znowu...


10 km na południowy-zachód od Gliwic leży Smolnica, starodawna wioska węglarzy i smolarzy - jak sama nazwa wskazuje. Zauważyć można różne odmiany tej nazwy: ok. 1305 r. - Smolitz, od 1447 r. - Smolicz, 1679 r. - Smolice, 1687 - Smolitz, potem do 1936 r. - Smolnitz, od 1936 do 1945 r. Eichenkamp, od 1945 r. - Smolnica.

z Kroniki ParafialnejParafia pw. św. Bartłomieja Apostoła

W sierpniu 1948 roku z parafii pilchowickiej została wyłączona Parafia Rzymskokatolicka św. Bartłomieja w Smolnicy. Jej pierwszym proboszczem został ks. Ernest Blokisz.
Stary kościół cmentarny pw. św. Bartłomieja Apostoła

Obecny stary kościół został według sprawozdania z wizytacji z 1687 r. zbudowany ok. 1600 lub 1603 r. przez protestantów (luteran) pod wezwaniem św. Bartłomieja.

z Kroniki Parafialnej

Kościół parafialny pw. NMP Królowej

Dnia 11 sierpnia 1973 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej po wieloletnich staraniach Parafii wyraziło zgodę na budowę kaplicy parafialnej w Smolnicy pow. Gliwice. Jesienią 1974 r. założono fundamenty kościoła, które wraz z kamieniem węgielnym 10 listopada tegoż roku poświęcił ks. bp Antoni Adamiuk. Rok później wyłoniły się zręby przyszłej żelbetowej konstrukcji. Latem 1976 roku zamontowano na kościele krzyż. Następnego roku wybudowano przy kościele zakrystię. W 1978 r. wykonano dach kościoła oraz zamontowano betonowe ramy okienne w czterech szczytach. W następnym roku pokryto dach kościoła blachą miedzianą zakupioną z ofiar wiernych RFN i Austrii. 26 sierpnia 1979 r. ołtarz oraz kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej konsekrował Ordynariusz diecezji opolskiej ks. bp Alfons Nossol. Autorem projektu jest inż. Zbigniew Zawalski z Bytomia. Budową kościoła kierował ówczesny proboszcz ks. Jerzy Kulik.
W tym roku Parafia Smolnicka ma 65 lat.

z Kroniki Parafialnej


Smolnica, ul. Kościelna 1, 44-153 Sośnicowice, +48 32 235 86 16, +48 603 669 778

Copyright © by Korneliusz Matauszek - moja strona www
Optymalizacja dla rozdzielczości 1280x720