Transmisja na żywo z naszego kościoła

Dostępna na kanale YouTube
Link alternatywny

Dla kogo transmisja?

Drodzy Parafianie,
do naszego kościoła można wejść i uczestniczyć w liturgii w bezpiecznej odległości od siebie. Nasz kościół na to pozwala. Przez całą Mszę św. wierni nie muszą zbliżać się do siebie, a znak pokoju mogą przekazać skinieniem głowy. Komunię świętą przyjmujemy - na rękę(!) u szafarza, do ust u kapłana sprawującego Eucharystię. W przypadku kiedy nie posługuje szafarz - bardzo proszę, by najpierw ustawiały się osoby pragnące przyjąć Komunię św. na rękę.

Transmisja Mszy świętej, to nie to samo, co uczestniczenie w niej realnie w świątyni, mamy tego wszyscy doświadczenie z marca i kwietnia. Pamiętajmy o tym. Niech możliwość łączności duchowej z naszą Parafią nie usprawiedliwia nas zbyt łatwo z życia sakramentalnego, ale niech będzie niezbędnym minimum dla naszych chorych i starszych parafian - również w tym czasie dla osób przebywających na kwarantannach i w izolacji domowej. To prawda, osoby chore, starsze i zagrożone nie mają obowiązku uczestniczenia we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane - nie potrzeba do tego żadnej dyspenzy (to określają normalne przepisy prawa kanonicznego), ale osoby zdrowe, które pozostają aktywne zawodowo i wypełniają swoje obowiązki w dni powszednie, co do zasady nie są moralnie usprawiedliwione z podstawowej potrzeby wiary, którą jest uczestnictwo we Mszy świętej w niedziele i święta.

Bądźmy uważni w sercu by nie zakorzeniły się w nas niewłaściwe myślenie i wizja kościoła, jako jedynego miejsca rozprzestrzeniania się wirusa. Przecież w przestrzeni publicznej bywamy w różnych miejscach, dotykamy wielu przedmiotów czy towarów w sklepach, często bez rękawiczek ochronnych oraz spotykamy wielu przypadkowych ludzi.
W kościele stosujemy zwyczajne środki bezpieczeństwa: dystans społeczny, maseczka, dezynfekcja.

Osoby chore, starszych parafian oraz osoby, które dotyczy Dyspensa Biskupa Gliwickiego Jana Kopca z 30 maja 2020 r. (cyt.: Jednocześnie udzielam dyspensy [...] osobom starszym, z objawami infekcji i tym, które czują obawę przed zarażeniem). zapraszamy w niedzielę na godz. 11:00, czy inne podane na bieżąco terminy, na transmisję Eucharystii, pozostałych Was, Drodzy Parafianie, na pozostałe Msze święte według harmonogramu.

Nie trać więzi ze swoją Parafią


Smolnica, ul. Kościelna 1, 44-153 Sośnicowice, +48-32-235-86-16; +48 603 669 778

Copyright © by Korneliusz Matauszek
Optymalizacja dla rozdzielczości 1024x768